lauantai 28. tammikuuta 2012

perjantai 6. tammikuuta 2012

KÄTKETTY MESSIAS Messias-ennustusviitteet

....1. ....Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu.Jesaja 11
....2. ....Messias on Jumalan Poika, Herra meidän vanhurskautemme.  Jeremia 23:6 ja 33:16
....3. ....Hän syntyy neitseestä Beetlehemissä.  Jesaja 7:14 ja Miika 5:1-2
....4. ....Hänen alkuperänsä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.  Miika 5:1
....5. ....Messias, kulmakivi, hylätään.  Psalmi 118:21
....6. ....On nöyrä, ratsastaa aasilla.  Sakaria 9:9
....7. ....Kuolee sovituskuoleman kansansa rikkomusten tähden.  Jesaja 53
....8. ....Vaimon siemen polkee rikki pään pahalta, joka pistää häntä kantapäähän 1.Moos 3:15
....9. ....Istuu Korkeimman oikealle puolelle.  Psalmi 110:1
...10. ...Herätetään kuolleista.  Psalmi 2: 7
...11. ...Hallitsee rautaisella valtikalla pakanoita.  Psalmi 2:8-9
...12. ...Maan pakanakansat ja kuninkaat nousevat Voideltua vastaan.  Psalmi 2:1-2..
...13. ...Toiminta-alue Sebulonin ja Naftalin maa, pakanain Galilea, Merentie.  Jesaja 8:23

sunnuntai 1. tammikuuta 2012

KÄTKETTY MESSIAS Raamattuviitteet

Paikat lähinnä Matteus 1:ssä,   Matteus 2:ssa,   Luukas 2:ssa,   lisäksi joitain viittauksia Vanhaantestamenttiin.
1.   Miriam Ein Keremiin, Juudean vuorimaahan Elishevan ja Sakariaan, sukulaistensa luo.
      Luukas 1:39 - 56
2.  Elisheva synnyttää   Luukas  1:57
3.  Enkeli vakuuttaa Joosefin Miriamin syyttömyydestä   Matt. 1: 18 - 25
4.  Ympärileikkaus  8 päivän ikäisenä    Luukas  2: 21,  3. Mooses 12: 3,  1. Mooses 17: 9 - 14
5.  Miriamin synnytyksen jälkeinen aika:  Paimenet  Luukas  2: 8 - 20,    Pojan jälkeen 7 pv saa 
      stainen  3. Mooses 12:2,  pojan jälkeen 33 päivää kotona 3. Mooses 12: 4
6.  Miriam ja Joosef tekivät kaiken, mikä lain mukaan on tehtävä  Luukas 2: 39 ja Luukas 2: 22
7.  Jeshua, miespuolinen esikoinen luettiin Herralle kuuluvaksi   Luukas 2:22-24, 
8.  Kun Miriamin puhdistuspäivät,  olivat ohi,  alkoi matka temppeliin, jossa uhriksi vietiin pari     
     metsäkyyhkystä, jotka pappi vei Herran eteen ja sitten toimitti Miriamin sovituksen ja niin hän 
     oli puhdas  Luukas 2: 22 - 24  Vanhukset temppelissä  Luukas 2: 25 - 38
9.  Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupun-
     kiinsa Nasaretiin.  Mutta yllättävä mutka tuli matkaan ruhtinaitten käynnin jälkeen ja kesken 
     matkan he joutuivat pakenemaan Egyptiin muutamaksi vuodeksi.   "Tietäjät"  Matteus 2:1 - 2
     olivat nähneet itämailla tähtien asennosta, että kuningas syntynyt Juutalaisille.  He matkasi-
     vat Herodeksen luo oman aivoituksensa mukaan.  Tullessaan ulos palatsista he näkivät
     uudelleen itämailla näkemänsä tähden, joka johti heidät taloon, jossa lapsi oli Matteus 2:1-12
10.Pako Egyptiin   Matteus 2: 13 - 15,   Hoosea 11: 1
11.Lastenmurha     Matteus 2:  16 - 18
12.Paluu Egyptistä   Matteus 2:  19 - 23